1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Μώρος, Κώστας X. (1885-1941)
 5. Μώρος, Κώστας X. (1885-1941)
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. 1911
 9. Απρίλιος 1940
 10. 1911 - Απρίλιος 1940
 11. Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 31 (5 Μαΐου 1929) - Έτος 30ον, Αριθ. φύλλου 392 (12 Αυγούστου 1939)
 12. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 13. Δακτυλογραφημένη
  • Εβδομαδιαία σατυρική εφημερίς ... Ιδρυτής και εκδότης έως τον θάνατό του ήταν ο σατυρικός ποιητής Κωνσταντίνος Χ. Μώρος. Άλλος υπότιτλος: Εφημερίς σατυρική. Εβδομαδιαία, τετρασέλιδη / εξασέλιδη / δισέλιδη, διαστάσεων 35x24,5 εκατοστά. Με αυτό τον τίτλο βγήκαν τα φύλλα 1-986
   Στις 8 Απριλίου 1940 αλλάζει τίτλο και υπότιτλο: "Η Χαλκίς. Πρώην Εωσφόρος" (αριθμός φύλλων 1-41 με τα προηγούμενα του Εωσφόρου  987-1022). 
   Τυπώνεται σε δικό της τυπογραφείο στη Χαλκίδα. 

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Β', σελίδες 327-328