1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 289, Έτος 25ον, Αριθ. φύλλου 289, 31 Ιουλίου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 31 Ιουλίου 1936
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες