1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 266, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 266, 31 Δεκεμβρίου 1935
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 31 Δεκεμβρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες