1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 248, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 248, 6 Ιουλίου 1935
  5. Εβδομαδιαία Κοινωνική Εφημερίς
  6. 06 Ιουλίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες