1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 88, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 88, 12 Ιουλίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 12 Ιουλίου 1930
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες