1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 381, Έτος 30ον, Αριθ. φύλλου 381, 3 Απριλίου 1939
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 03 Απρίλίου 1939
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες