1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 342, Έτος 29ον, Αριθ. φύλλου 342, 2 Απριλίου 1938
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 02 Απρίλίου 1938
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες