1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 392, Έτος 30ον, Αριθ. φύλλου 392, 12 Αυγούστου 1939
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 12 Αυγούστου 1939
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες