1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 61, Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 61, 6 Δεκεμβρίου 1929
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 06 Δεκεμβρίου 1929
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες