1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 237, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 237, 28 Φεβρουαρίου 1935, Υπάρχει φύλλο με ίδιο αριθμό και διαφορετική ημερομηνία
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 28 Φεβρουαρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες