1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 68, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 68, 30 Ιανουαρίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 30 Ιανουαρίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες