1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 184, Έτος 22ον, Αριθ. φύλλου 184, 3 Ιουνίου 1933
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 03 Ιουνίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες