1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 51, Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 51, 28 Σεπτεμβρίου 1929
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 28 Σεπτεμβρίου 1929
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες