1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 300, Έτος 27ον, Αριθ. φύλλου 300, 9 Ιανουαρίου 1937
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 09 Ιανουαρίου 1937
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες