1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 126, Έτος 20ον, Αριθ. φύλλου 126, 9 Αυγούστου 1931
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 09 Αυγούστου 1931
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες