1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 107, Έτος 20ον, Αριθ. φύλλου 107, 7 Φεβρουαρίου 1931
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 07 Φεβρουαρίου 1931
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες