1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 286, Έτος 25ον, Αριθ. φύλλου 286, 30 Ιουνίου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 30 Ιουνίου 1936
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες