1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 70, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 70, 14 Φεβρουαρίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 14 Φεβρουαρίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες