1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 181, Έτος 22ον, Αριθ. φύλλου 181, 15 Απριλίου 1933
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 15 Απρίλίου 1933
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες