1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 180, Έτος 22ον, Αριθ. φύλλου 180, 8 Απριλίου 1933
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 08 Απρίλίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες