1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 94, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 94, 25 Σεπτεμβρίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 25 Σεπτεμβρίου 1930
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες