1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 170, Αριθ. φύλλου 170, 1 Ιανουαρίου 1933
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 01 Ιανουαρίου 1933
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες