1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 55, Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 55, 20 Οκτωβρίου 1929
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 20 Οκτωβρίου 1929
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες