1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 100, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 100, 23 Νοεμβρίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 23 Νοεμβρίου 1930
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες