1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 44, Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 44, 3 Αυγούστου 1929
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 03 Αυγούστου 1929
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες