1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 282, Έτος 25ον, Αριθ. φύλλου 282, 9 Μαΐου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 09 Μαίου 1936
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες