1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 292, Έτος 26ον, Αριθ. φύλλου 292, 12 Σεπτεμβρίου 1936, Υπάρχει φύλλο με ίδιο αριθμό και διαφορετική ημερομηνία
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 12 Σεπτεμβρίου 1936
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες