1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 81, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 81, 11 Μαΐου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 11 Μαίου 1930
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες