1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 317, Έτος 27ον, Αριθ. φύλλου 317, 18 Ιουλίου 1937
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 18 Ιουλίου 1937
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες