1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 120, Έτος 20ον, Αριθ. φύλλου 120, 1 Ιουνίου 1931
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 01 Ιουνίου 1931
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες