1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 60, Έτος 18ον, Αριθ. φύλλου 60, 24 Νοεμβρίου 1929
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 24 Νοεμβρίου 1929
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες