1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 78, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 78, 20 Απριλίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 20 Απρίλίου 1930
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες