1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 259, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 259, 2 Νοεμβρίου 1935
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 02 Νοεμβρίου 1935
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες