1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 166, Έτος 21ον, Αριθ. φύλλου 166, 26 Νοεμβρίου 1932
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 26 Νοεμβρίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες