1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 305, Έτος 27ον, Αριθ. φύλλου 305, 6 Μαρτίου 1937
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 06 Μαρτίου 1937
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες