1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 254, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 254, 24 Αυγούστου 1935
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 24 Αυγούστου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες