1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 337, Έτος 28ον, Αριθ. φύλλου 337, 22 Ιανουαρίου 1938
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 22 Ιανουαρίου 1938
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες