1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 365, Έτος 29ον, Αριθ. φύλλου 365, 21 Νοεμβρίου 1938
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 21 Νοεμβρίου 1938
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες