1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 283, Έτος 25ον, Αριθ. φύλλου 283, 20 Μαΐου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 20 Μαίου 1936
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες