1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 236, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 236, 23 Φεβρουαρίου 1935
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 23 Φεβρουαρίου 1935
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες