1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 116, Έτος 20ον, Αριθ. φύλλου 116, 23 Απριλίου 1931
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 23 Απρίλίου 1931
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες