1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 242, Έτος 24ον, Αριθ. φύλλου 242, 24 Απριλίου 1935
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 24 Απρίλίου 1935
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες