1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 353, Έτος 29ον, Αριθ. φύλλου 353, 23 Ιουλίου 1938
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 23 Ιουλίου 1938
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες