1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 277, Έτος 25ον, Αριθ. φύλλου 277, 11 Απριλίου 1936
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 11 Απρίλίου 1936
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες