1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 83, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 83, 1 Ιουνίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 01 Ιουνίου 1930
  7. 8 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες