1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 307, Έτος 27ον, Αριθ. φύλλου 307, 20 Μαρτίου 1937
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 20 Μαρτίου 1937
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες