1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 139, Έτος 21ον, Αριθ. φύλλου 139, 29 Ιανουαρίου 1932
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 29 Ιανουαρίου 1932
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες