1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 339, Έτος 28ον, Αριθ. φύλλου 339, 19 Φεβρουαρίου 1938
  5. Κοινωνική & Σατυρική εφημερίς
  6. 19 Φεβρουαρίου 1938
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες