1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 101, Έτος 19ον, Αριθ. φύλλου 101, 6 Δεκεμβρίου 1930
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 06 Δεκεμβρίου 1930
  7. 6 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες