1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εωσφόρος
  4. 150, Έτος 21ον, Αριθ. φύλλου 150, 29 Μαΐου 1932
  5. Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς
  6. 29 Μαίου 1932
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες